Arkan Gas

گاز های کالیبراسیون :

شرکت ارکان گاز متخصص در تولید انواع گازهای کالیبراسیون با کیفیت بالا و عرضه گازهای خلوص بالا و تجهیزات مربوط به آن میباشد. این شرکت با روش های تولید وزنی مدرن توانایی تولید مخلوط گازی پیچیده و چندین جزئ با بالاترین سطح از دقت تولید را به مشتریان در اسرع وقت ارئه میدهد.

این شرکت گاز کالیبراسیون با قابلیت پر شدن مجدد و یک بار مصرف را طبق سفارش مشتری و بصورت آماده تحویل در سراسر کشور خدمات میدهد. گاز کالیببراسیون از گاز های مختلف تشکیل شده است که از لحاظ شیمیایی تضادی با یکدیگر نداشته باشند. مشخصات این گازها دقیقا معلوم بوده و جهت کالیبراسیون دستگاههای آنالیز شیمیایی و یا دستگاهها و وسایل تولید مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه اجزاء گاز اعم از بنیان و ناخالصی ها بایستی به دقت و با ذکر میزان دقیق مقدار هر یک، ( بر اساس PPM یا PPB و درصد ) مشخص باشند .

مصارف : این گازها عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای گازهای مختلف استفاده می شود که مهمترین آنها در زیر آمده اند :

 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید carbonyl Sulfide
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون Argon
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه اتان ethane
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین butadiene
 • مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربنCO2