تیوب تریلر

تیوب تریلر : عبارت است از سمی تریلری که شامل  8تا 54عدد سیلندر بزرگ با فشار بالا می باشد که سایز طولی آنها معمولا 20یا 54فوت می باشد. این سیلندرها دارای فشار کاری 200 بار می باشند و دارای یک خروجی واحد می باشد که می توان از طریق آن هر کدام از سیلندرها را به صورت جداگانه تخلیه نمود.

ویژگی های فنی و مزایای عملیاتی تیوب تریلرها:

استانداردهای سخت گیرانه ISO 11120 و DOT3AAXبکار رفته در طراحی و ساخت جامبو تیوب ها باعث قابلیت اطمینان و ایمنی بالا این تجهیزات شده و در کلیه کشورهای صنعتی جهان جهت حمل گاز طبیعی فشرده و همچنین گازهای صنعتی مانند هیدروژن و هیلوم مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی های اصلی بشرح زیر می باشد:

  • اتکاپذیری و ایمنی جاده ای بسیار بالا
  • مورد استفاده در کشورهای صنعتی بمنظور جابجایی CNG و گازهای صنعتی (H2 ،He، …)
  • قابلیت حمل توسط انواع کفی های کانتینربر موجود در کشور
  • امکان تعویض کفی در صورت لزوم و استفاده از هر نوع کفی در دسترس
  • حجم ذخیره سازی مناسب گاز
  • سهولت اتصال کفی و تیوب اسکید توسط قفل کانتینری استاندارد موجود در کفی
  • امکان بکارگیری تیوب تریلرهای 20 فوت و 10 فوت برای مناطق کوهستانی و جاده های فرعی پر پیچ و خم
  • امکان استفاده از انواع کشنده های موجود در کشور